Obuka operativne postrojbe DVD-a Kaštel Gomilica

Svake godine Zapovjedništvo DVD-a Kaštel Gomilica usvaja godišnji Plan teorijske i praktične obuke za operativne članove svoje postrojbe. Radi što kvalitetnijeg savladavanja teorijske nastave i praktičnih vježbi, Zapovjedništvo je izvršilo ravnomjernu podjelu operativnih članova po grupama i imenovalo predavače koji su bili zaduženi za izvođenje pojedinih predavanja ili vježbi uz obvezu predavača da upisuje u Dnevnik rada prisutnost članova, teme (vježbe) koje su obavili sa napomenom koliko je utrošeno nastavnih sati. U zadnjem kvartalu prva je izvršena obuka za Spašavanje iz dubina i visina 1. stupanj, koju su proveli instruktori Državne intervencijske postrojbe iz Splita, Goran Vrbatović, Darko Maretić i zapovjednik DIP-a Split, Joško Grančić. Na završnoj vježbi je prisustvovao i pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje Tomislav Vuko koji je pohvalio spretnost i umijeće sudionika vježbe. Usvajanjem novih znanja i vještina, operativna postrojba Društva je znatno osnažena u segmentu spašavanja. Odmah iza ove obuke započeto je novo usavršavanje. Nova grupa članova postrojbe je krenula sa vatrogasnom specijalnosti Aparati za zaštitu dišnih organa, koju je organizirala Vatrogasna zajednica grada Kaštela sa zapovjednikom Milivojem Taslak, zajedno sa predavačima Zoranom Radunićem i Ivicom Matasom. Program usavršavanja je trajao 30 sati od čega se veći dio odnosio na vježbovni dio koji je u pravilu i najinteresantniji jer se vatrogasci direktno bave izolacijskim aparatima, vježbaju disanje i praktično rukovanje sa istima, a na kraju su odradili i vježbu pretraživanja u “zadimljenom” prostoru u kojem su pokušali pronaći zadani predmet. Po prvi put u ovakvoj obuci su sudjelovale i ženske članice operativne postrojbe DVD-a Kaštel Gomilica. Svi polaznici su uspješno položili ispit za ovu specijalnost. I na kraju ove godine, početkom mjeseca prosinca se krenulo s novim programom osposobljavanja za zvanje vatrogasnog dočasnika na koje se prijavilo 12 članova u zvanju vatrogasca I. klase. Ovo je prvo osposobljavanje za vatrogasne dočasnike nakon dugo vremena. Stasala je nova generacija članova iz vatrogasne mladeži koja će sigurno osnažiti operativnu postrojbu svog DVD-a, Kaštel Gomilicu.