Nadzorni odbor

Članovi nadzornog odbora:

Ivan Elez-predsjednik NO

Jakša Bugarin-član NO

Tonći Kujundžić-član NO