Uprava DVD-a

Srećko Radan – predsjednik uprave

Petar Serezlija – tajnik DVD-a

Tomislav Vidić – član upravnog odbora DVD-a

Milivoj Taslak, zapovjednik DVD-a

Ante Sanader – član upravnog odbora DVD-a

Joško Pavlov – član upravnog odbora DVD-a

Ivan Markovina – član upravnog odbora DVD-a

Ivan Sanader – član upravnog odbora DVD-a

Zvonko Ergović - član upravnog odbora DVD-a